Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982). (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

Hội Luận  Truyền  Thanh: Lm. Nguyễn Văn Lý, Gs. Nguyễn Chính Kết,
Ks. Đỗ Nam Hải, Lm. Phan Văn Lợi
. (ngày 19-11-2006)
Trong lúc Đảng Cộng sản VN và công cụ chuyên chính của nó là nhà nước CHXHCN VN, đang bận rộn với công cuộc làm ăn cùng thế giới thông qua Hội nghị APEC 14 diễn ra tại Hà nội. Nguyên thủ của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã hiện diện tại Việt Nam. Nếu chỉ nhìn bức tranh bày hàng của Đảng CSVN, khó ai có thể hình dung đằng sau lớp sơn lòe loẹt đó, bàn tay khủng bố của Đảng đang gồng lên, ra sức bóp nghẹt các tiếng nói đòi quyền sống của mọi tầng lớp dân chúng VN. Để có cái nhìn trung thực, trang mạng Tự Do Ngôn Luận: www.tdngonluan.com đã có cuộc hội luận với các nhà tranh đấu cho Dân Chủ ở trong nước để tìm hiểu tình hình. Xin mời qúy vị nghe:
.......................................................................................................................................
Âm thanh sẽ tự động “play” hoặc
Nhấn Nút F5
(ở trên đầu keyboard) để Khởi Động “Play”

* XIN QÚY VỊ MỞ Loa Âm Thanh để nghe - Please, Turn-ON Computer SPEAKERS

Trở về trang chính

Chân    thành    cảm    tạ    qúy    vị    ghé    thăm    trang    nhà    website    Tự    Do    Thông    Tin    Ngôn    Luận    cho    toàn    dân    Việt Nam

Copyright © 2006 www.tdngonluan.com / Email: tdngonluan@yahoo.com  -  All rights reserved.