(streamed Windows Media Audio .WMA file)   XIN QÚY VỊ KIÊN NHẪN CHỜ 1 TÍ... !
Nếu chờ hơi lâu, xin nhấn nút F5 (ở trên đầu keyboard) để Refresh  Khởi Động
* XIN QÚY VỊ MỞ Loa Âm Thanh để nghe - Please, Turn-ON Computer SPEAKERS


PHÁT THANH:
Phỏng Vấn GS. NGUYỄN CHÍNH KẾT
và KS. ĐỖ NAM HẢI
về bản Tuyên Ngôn
Tự Do Dân Chủ cho VIỆT NAM
2006
                                                                                                                                        


Trở về trang chính
Audio: www.LuongTamCongGiao.com